Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію їх повноважень

Органи виконавчої влади (органи) зобов’язані розміщувати на своїх веб-сайтах «інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію їх повноважень» (п.6 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації).

 

Що це за «механізми та процедури», ніхто не знає: ви не знайдете відповідних роз’яснень ні в науково-практичному коментарі до Закону, ні в постанові Пленуму ВАСУ від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації».

 

В умовах інформаційного вакууму органи спираються виключно на власні уявлення. Що це за «уявлення» та чи відповідають вони законодавству намагалась розібратись громадська організація «Українська Демократія» (Організація): протягом січня-половини лютого 2020 року було опрацьовано відповіді від КМУ, 14 міністерств, 40 ЦОВВ та 24 ОДА.

 

1. Що є «механізмом або процедурою…»?

Механізм або процедура

Міністерства, %

Інші ЦОВВ, %

ОДА, %

1.

Звернення до органу

47

50

33

2.

Запит на інформацію

53

35

21

3.

Консультації з громадськістю

66

68

83

4.

Участь в роботі Громадської ради або в інших КДО

80

55

63

5.

Громадська експертиза діяльності органу

67

30

46

6.

Участь в здійсненні регуляторної політики

20

18

13

7.

Антикорупційні

7

10

4

8.

Оскарження до суду

0

3

4

9.

Оскарження до Уповноваженого ВРУ з прав людини

0

0

4

Викладений перелік не є вичерпним, існують спеціалізовані механізми та процедури в деяких органах.

 

Коментар: беззаперечно всі вищевикладені механізми або процедури є такими у значенні п.6 ч.1 ст.15 Закону, адже вони дозволяють громадськості (одній чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднанням, організаціям або групам) або представляти свої інтереси перед органом або впливати на реалізацію його повноважень (здійснення органом своїх прав або виконання ним своїх обов’язків).

 

Низький відсоток по останнім трьом позиціям може свідчити про:

- небажання боротися з корупцією;

- острах органів перед оскарженням до суду чи до Уповноваженого ВРУ з прав людини та приховування такої інформації.

 

2. Чи зобов’язаний орган якось ідентифікувати інформацію про «механізми та процедури…»?

 

Ідентифікують інформацію шляхом назви рубрики/сторінки «Механізми та процедури…» лише: Укравтодор, Держстат, Морська адміністрація (крім сайту, розміщує також на порталі відкритих даних), Держрибагентство, Держекспортконтроль України, Держекоінспекція, Держкомтелерадіо, Полтавська, Луганська, Волинська, Чернівецька ОДА. Зазначають таку інформацію шляхом заголовків «Механізми та процедури…» на сторінках змішаного змісту ДАБІ, Укрдержархів, Держфінмоніторинг, Держпраці, АРМА, Держкіно.

Ніяк не ідентифікують таку інформацію: КМУ, всі міністерства, 78% інших ЦОВВ, 75% ОДА.

 

Коментар: органи, які ніяким чином не ідентифікують зазначену інформацію, приховують її від громадськості та беззаперечно порушують законодавство, адже:

  • 1). основними принципами інформаційних відносин є відкритість, доступність, повнота інформації (ст.2 ЗУ «Про інформацію»), право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури отримання інформації (ст.3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»);
  • 2). громадськість не може знайти цю інформацію ні за допомогою систем внутрішнього чи зовнішнього пошуку, ні за допомогою перегляду кожної сторінки веб-сайту: отже порушено принципи відкритості, доступності;
  • 3). щоб отримати цю інформацію, громадськістю вимушена звертатись з запитом на інформацію до органу, хоча: а). орган зобов’язаний її оприлюднювати на своєму веб-сайті; б). це максимальним ускладнює процедуру її отримання (додаткові 5 робочих днів, оформлення, подання запиту).

 

Крім того, орган ніяким чином не зможе довести, що виконує норму п.6 ч.1 ст.15 Закону без належної ідентифікації відповідної інформації, адже механізми та процедури впливу на нього не є загальновідомим фактом.

 

Більшість органів визнає своє порушення, адже на прохання надати інформацію про механізми та процедури, яку орган зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті, надходила інформація, якої немає на веб-сайті органу.

 

Загальний висновок: треба пам’ятати, що органи виконавчої влади представляють перш за все люди, хтось дійсно не знає як правильно виконати норму п.6 ч.1 ст.15 Закону, а хтось свідомо приховує цю інформацію, адже її оприлюднення та правильне оформлення призведе до збільшення комунікації з громадськістю, посилення громадського контролю.

 

Для забезпечення виконання цієї норми Організація направить відповідну вимогу до КМУ, міністерств, інших ЦОВВ та ОДА, які її не виконують. Пізніше Організація підготує рекомендації для органів виконавчої влади щодо змістовного наповнення сторінок/рубрик «Механізми та процедури..».

 

P.S. Ця норма поширюється також на інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Зацікавлена громадськість може наполягати на розміщенні відповідної інформації серед цих органів. Деякі з них вже виконують цю норму.

 

Опубліковано: лютий 2020 року