Органи виконавчої влади (ОВВ), як суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги, надають такі правові послуги (з питань, що віднесені до їх повноважень):

  • надання правової інформації;
  • надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

 

Проте, до 2021 року, за понад 10 років чинності Закону України "Про безоплатну правову допомогу" органи виконавчої влади не знали та не виконували норми Закону (за поодинокими виключеннями). Протягом 2021 року УкрДем провела адвокаційну кампанію, спрямовану на виконання органами виконавчої влади цих норм. Було надіслано та опрацьовано більше 400 листів від ОВВ, надано роз'яснення до цих органів щодо питань практичної реалізації норм Закону. За результатами адвокаційної кампанії вперше за 10 років органи виконавчої влади розмістили на своїх веб-сайтах інформацію щодо надання ними правових послуг.

 

Надаємо посилання (треба натиснути на назву потрібного органу) на веб-сторінки ОВВ з інформацією щодо процедури отримання безоплатної первинної правової допомоги в конкретному ОВВ (перелік посилань в процесі наповнення):

 

Міністерства:

 

 

Інші ЦОВВ:

 

 

ОДА:

 

 

Оновлено 17.01.2022

Як отримати правову допомогу в органах виконавчої влади?